Hantera föroreningen

Avloppet innehåller ca 98 % vatten och endast 2 % förorening. Vi fokuserar på de 2 % därför blir det lättare att hantera stora variationer av vattenflöde. För att ytterligare rationalisera renings-processen väljer vi tre fasta sätt att rena. De definieras av tid att rena i förhållande till vattenmängden.

Lättskött

Styrprogrammen till våra reningsverk är lätta att handha och kan övervakas via dator. De är automatiserade med regelbunden självreglering som inte kräver daglig tillsyn. Med vissa intervaller genomförs ett förutbestämt kontrollprogram på plats.