effektiv näring

Metoden återvinner fosfor i slammet på ett effektivt sätt och processen utger ett stort värmeöverskott som kan återvinnas. Detta kan t ex användas till uppvärmning eller energiproduktion.



ekonomiskt tillskott

Slammet har nu omvandlats från belastning till en god mineralkälla. Med detta kan man jobba med återanvändning. Kvar blir en produkt som kan vara en inkomst istället för en kostnad.