rörligt

Slamhantering med kraftig omrörning och syretillförsel. Tid och tillförd energi bestämmer resultatet.värmeöverskott

Den här metoden aktiverar den termofila aktiviteten i bakteriefloran. Detta skapar en kraftig uppvärmning som innebär att slammet mineraliseras och kraftigt minskar i volym.